Μισθώματα βοσκήσιμων γαιών για τα έτη 2016 & 2017

By / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / Monday, 26 November 2018 20:04

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής αρμοδιότητάς της, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην καταβολή των μισθωμάτων, που αφορούν τα δικαιώματα χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2016 και 2017 ότι οι οφειλές τους θα βεβαιωθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως το τέλος του έτους 2018 προς είσπραξη κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 1332/93570/23-08-2016 (Β’ 2848) όπως ισχύει.


Υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή του μισθώματος βοσκής για τα έτη 2016 & 2017 καθορίστηκε συγκεκριμένη διαδικασία με την ανωτέρω ΥΑ, σε εφαρμογή της οποίας κάθε δικαιούχος κτηνοτρόφος έχει παραλάβει από τον οικείο Δήμο το ατομικό του «έντυπο κατανομής βοσκήσιμης έκτασης», το οποίο περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη βοσκήσιμη γαία που του κατανεμήθηκε για τα έτη 2016 και 2017, το ύψος του μισθώματος και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της Περιφέρεια Θεσσαλίας, στον οποίο οφείλει να καταβάλλει το μίσθωμα. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μισθώματος για τα έτη 2016 & 2017 ορίστηκε η 15 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω ΥΑ, όπως ισχύει.
Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν προβεί μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία στην καταβολή του ποσού του μισθώματος για το έτος 2016 ή/και 2017, να προσκομίσουν άμεσα και μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2018 το αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής της οφειλής τους στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για πληροφορίες: 2421352-663, -498) προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των περιληπτικών ονομαστικών καταστάσεων βεβαίωσης οφειλών των υπόχρεων κτηνοτρόφων πριν αποσταλούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. 

Author

Lifevolos

Lifevolos

Login to post comments

Please publish modules in offcanvas position.