Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων

By / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / Thursday, 13 December 2018 21:26


       
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Μαγνησίας& Σποράδων-Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αλιείς ειδών ολοθούριων  ότι το Π.Δ ότι το 48/2018 τροποποιείται ως εξής:  «Μέχρι τις 22 Μαΐου 2019, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp,

χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98). Μετά τις 22 Μαΐου 2019 η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).».β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 καταργείται.

Author

Lifevolos

Lifevolos

Login to post comments

Please publish modules in offcanvas position.