ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ


       
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Μαγνησίας& Σποράδων-Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αλιείς ειδών ολοθούριων  ότι το Π.Δ ότι το 48/2018 τροποποιείται ως εξής:  «Μέχρι τις 22 Μαΐου 2019, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp,
Σοβαρότατες δυσλειτουργίες με ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στους αγρότες εμφανίζουν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν αγρότες από την περιοχή του δήμου Αγιάς.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχει εκδοθεί η αναλυτική κατάσταση πληρωμής του έτους 2017 και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04. «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής της προκαταβολής του έτους 2018 και έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω ενέργειες.Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει στους Αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της φετινής Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών, από 15 Ιανουαρίου 2019, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, σε 15 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων, τμήμα Αμπέλου, Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (αριθμ. πρωτ. 4231/160659/20-11-2018).

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής αρμοδιότητάς της, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην καταβολή των μισθωμάτων, που αφορούν τα δικαιώματα χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2016 και 2017 ότι οι οφειλές τους θα βεβαιωθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως το τέλος του έτους 2018 προς είσπραξη κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 1332/93570/23-08-2016 (Β’ 2848) όπως ισχύει.Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2018».
 Η πληρωμή υπολογίζεται περί τα 700 εκατ. ευρώ


       
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Μαγνησίας& Σποράδων-Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αλιείς ειδών ολοθούριων  ότι το Π.Δ ότι το 48/2018 τροποποιείται ως εξής:  «Μέχρι τις 22 Μαΐου 2019, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp,
Σοβαρότατες δυσλειτουργίες με ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στους αγρότες εμφανίζουν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν αγρότες από την περιοχή του δήμου Αγιάς.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχει εκδοθεί η αναλυτική κατάσταση πληρωμής του έτους 2017 και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04. «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής της προκαταβολής του έτους 2018 και έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω ενέργειες.Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει στους Αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της φετινής Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών, από 15 Ιανουαρίου 2019, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, σε 15 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων, τμήμα Αμπέλου, Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (αριθμ. πρωτ. 4231/160659/20-11-2018).

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής αρμοδιότητάς της, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην καταβολή των μισθωμάτων, που αφορούν τα δικαιώματα χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2016 και 2017 ότι οι οφειλές τους θα βεβαιωθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως το τέλος του έτους 2018 προς είσπραξη κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 1332/93570/23-08-2016 (Β’ 2848) όπως ισχύει.Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2018».
 Η πληρωμή υπολογίζεται περί τα 700 εκατ. ευρώ

Please publish modules in offcanvas position.