Displaying items by tag: ΤΟΠΙΚΑ

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την επισκευή των αρμών της γέφυρας του Α/Κ Σούρπης (274+620) στον Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., για χρονικό διάστημα, από 15-01-2018 έως 19-01-2018 καθ’ όλο το 24ωρο, αποκλείονται:

• ο κλάδος εξόδου από τον Αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, επί του Α/Κ Σούρπης,
• ο κλάδος εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, επί του Α/Κ Σούρπης και
• η άνω διάβαση του Α/Κ Σούρπης.

Η κίνηση των οχημάτων, κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα διεξάγεται ως ακολούθως:

• Τα οχήματα με προορισμό τη Σούρπη είτε θα εξέρχονται στον Α/Κ Αλμυρού (χ/θ 289+042) και μέσω της ανατολικής παράπλευρης οδού, της άνω διάβασης του Η-Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλμυρού και τέλος της επαρχιακής οδού Παραλίας-Πτελεού θα φθάνουν στη Σούρπη, είτε θα εξέρχονται στον Α/Κ Αγίων Θεοδώρων (χ/θ 262+471), όπου θα αναστρέφονται και κινούμενα επί του Αυτοκινητόδρομου θα εξέρχονται στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Σούρπης, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
• Τα οχήματα που επιθυμούν να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο, θα καθοδηγούνται μέσω της δυτικής και ανατολικής παράπλευρης οδού, μέχρι τον Α/Κ Αγίων Θεοδώρων, όπου θα εισέρχονται στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα.
• Η αποκλειόμενη κυκλοφορία των οχημάτων επί της άνω διάβασης του Α/Κ Σούρπης μεταξύ του Δρυμώνα και της Σούρπης, θα εξυπηρετείται μέσω της υφιστάμενης κάτω διάβασης, που βρίσκεται νοτιότερα του Α/Κ Σούρπης και του τοπιού οδικού δικτύου.

Ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ««Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων του Δήμου» διάρκειας ενός έτους και με συνολικό προϋπολογισμό 201.066 ευρώ προκήρυξε ο Δήμος Βόλου. Μεταξύ των παροχών του αναδόχου περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση οκτώ εσωτερικών και εξωτερικών καμερών στο Δημαρχείο Βόλου.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού οι εργασίες στο Δημαρχείο Βόλου περιλαμβάνουν την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κεντρικής μονάδας 8 ζωνών επεκτάσιμης έως 16 ζώνες, ασύρματο δέκτη 16 ζωνών, πληκτρολόγιο με οθόνη LCD, μπαταρία 12V/7Ah σε πίνακα, εξωτερική αυτόνομη σειρήνα και εσωτερική σειρήνα 12V – 1A – 125dB, δέκα ασύρματους ανιχνευτές κίνησης και έναν ενσύρματο ανιχνευτή κίνησης.

Επίσης, περιλαμβάνει την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση συνολικά οκτώ καμερών (προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV), πέντε εξωτερικών και τριών εσωτερικών και ενός καταγραφικού. Συγκεκριμένα, οι δύο εσωτερικές κάμερες θα τοποθετηθούν στις δύο κεντρικές εισόδους του Δημαρχείου και μία κάμερα στον διάδρομο έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον όροφο του Δημαρχείου.

Οι υπόλοιπες πέντε θα εγκατασταθούν στις γωνίες του Δημαρχείου και θα καλύπτουν όλον τον περιβάλλοντα χώρο.
Ο ενσύρματος ανιχνευτής θα τοποθετηθεί στην είσοδο του Δημαρχείου. Θα τοποθετηθούν επίσης τέσσερις ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης στο ισόγειο, τέσσερις ασύρματοι ανιχνευτές κίνησης στους διαδρόμους και δύο ανιχνευτές κίνησης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο διαγωνισμός
Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της αναφερόμενης υπηρεσίας (ετήσια παροχή υπηρεσίας με άπαξ προμήθεια εξοπλισμού και εργασίας εγκατάστασης).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19-1-2018 και ώρα: 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-1-2018 και ώρα: 15:00.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών ευρώ (3.243,00€).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ. 2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www.dimos volos.gr.

 

 

 

e-thessalia.gr

 

Αυξημένες συννεφιές, βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, διαδέχονται τις αλκυονίδες μέρες που προηγήθηκαν, καθώς το σκηνικό του καιρού άρχισε να αλλάζει σταδιακά από χθες στη Μαγνησία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μετεωρολογικού σταθμού «Αλέξανδρος Τακούδης», σήμερα Πέμπτη αναμένονται συννεφιές στην περιοχή της Μαγνησίας, ενώ θα σημειωθούν βροχές στα πεδινά και χιόνια στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι ασθενείς και στο Αιγαίο μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -04 έως 12 βαθμούς στη Μαγνησία, και στον Βόλο από 05 έως 12 βαθμούς.

Αύριο Παρασκευή, εξάλλου, αναμένονται συννεφιές και θα σημειωθούν βροχές στα πεδινά, τοπικά έντονες, και χιόνια στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς και στο Αιγαίο μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -04 έως 11 βαθμούς, και στον Βόλο από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Μεθαύριο Σάββατο αναμένονται συννεφιές και θα σημειωθούν βροχές στα πεδινά και χιόνια στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς μέτριοι και στο Αιγαίο ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία που θα σημειώσει πτώση, θα κυμανθεί από 06 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή αναμένονται, αντίστοιχα, συννεφιές και θα σημειωθούν λίγες βροχές στα πεδινά και χιόνια στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς μέτριοι, στο Αιγαίο ισχυροί, και η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί μεταξύ 05 και 07 βαθμών Κελσίου.

Στην ανακρίτρια Βόλου παραπέμφθηκε χθες να απολογηθεί, ο 51χρονος, που είχε συλληφθεί προχθές από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βόλου, με την κατηγορία ότι διακινούσε παράνομα σκευάσματα με αναβολικά.

Ο 51χρονος παραπέμφθηκε χθες στην εισαγγελέα Υπηρεσίας Πρωτοδικών Βόλου, που με τη σειρά της τον παρέπεμψε στην ανακρίτρια να απολογηθεί. Ο 51χρονος φέρεται να υποστήριξε πως όλα τα σκευάσματα τα οποία κατάσχεσε η Αστυνομία, δεν ήταν αναβολικά και ότι ως πρωταθλητής του μπόντι μπίλντιγκ χρησιμοποιούσε ορισμένα από αυτά. Από την ανακρίτρια ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί σήμερα.

Όπως είναι γνωστό, είχε συλληφθεί προχθές από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου (Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών), με την κατηγορία της διακίνησης αναβολικών χαπιών και ναρκωτικών.Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων – αναβολικών σε πελάτες γυμναστηρίων της ευρύτερης περιοχής του Βόλου από τον 51χρονο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν, ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 44 κουτιά που περιείχαν 1.316 αμπούλες και ταμπλέτες αναβολικών σκευασμάτων, 2 κουτιά που περιείχαν 168 κάψουλες αναβολικών σκευασμάτων, 39 μη τυποποιημένα δισκία αναβολικών σκευασμάτων, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, καθώς και δύο νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1,5 γραμμαρίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και του νόμου περί ναρκωτικών.

 

e-thessalia.gr

Πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για την αποξήλωση της νησίδας στη συμβολή των οδών Βυζαντίου – Φιλαδελφείας και Παπαδιαμάντη, που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα απλών πολιτών αλλά και των επαγγελματιών οδηγών, αφού προκαλούσε τα γνωστά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το συγκεκριμένο σημείο, αφού γίνουν οι απαραίτητες επιπλέον παρεμβάσεις – ρυθμίσεις, θα δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία το Σάββατο.

Με αφορμή την συγκεκριμένη παρέμβαση από τη Δημοτική Αρχή υπογραμμίζεται ότι κάθε ενέργεια από πλευράς Δήμου γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των πολιτών και πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας

 

 

Επιβεβαιώνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ότι βρίσκεται υπό μελέτη το ζήτημα της μετεγκατάστασης της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών από το Στρατόπεδο Γεωργούλα στο υπό κατάργηση Κέντρο Εκπαίδευσης στον Αυλώνα, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος.
Συγκεκριμένα, στην απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς τον βουλευτή Μαγνησίας αναφέρονται τα εξής: «Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της Δομής Δυνάμεων, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, επανεξετάζεται το σύνολο των δομών του Στρατού Ξηράς. Για το σκοπό αυτό έχουν συγκροτηθεί επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν πολυπαραμετρικά, το σύνολο των επιλογών που υπάρχουν. Στο ανωτέρω πλαίσιο, την παρούσα περίοδο μελετάται από επιτροπή και η πιθανή μεταστάθμευση της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στον Αυλώνα Αττικής, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα η υφιστάμενη επιχειρησιακή σχεδίαση». 
Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μπουκώρος είχε καταθέσει ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό αναφορικά με το ζήτημα, μετά από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Μαγνησίας, σύμφωνα με τα οποία το Γενικό Επιτελείο Στρατού σχεδιάζει τη μετακίνηση της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο βουλευτής Μαγνησίας στην ερώτησή του επεσήμανε τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν από μια τέτοια απόφαση, η οποία στην ουσία δεν συντελεί ούτε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του στρατού μας ούτε στην εξοικονόμηση πόρων από τις στρατιωτικές δαπάνες, ενώ συγχρόνως, αναμένεται να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην τοπική οικονομία της Μαγνησίας.

Την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Άμυνας συνάντηση του Πάνου Καμμένου με τους βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ και τη Μαρίνα Χρυσοβελώνη για το θέμα του στρατοπέδου Γεωργούλα. Αύριο ο Πάνος Καμμένος θα βρίσκεται στην 111 Πτέρυγα Μάχης στην Αγχίαλο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του.

Με θέμα την απόφαση για διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Σποράδες – Θεσσαλονίκη, η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη απέστειλε επιστολή προς την πλοιοκτήτρια εταιρεία, με κοινοποίηση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την παράλληλα ως ένα οικονομικό πλήγμα για τα νησιά των Σποράδων.

Αναλυτικά η επιστολή:
«Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας εκφράσω τις ανησυχίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων και να σας μεταφέρω την έκδηλη αγωνία των κατοίκων των Βορείων Σποράδων, για την απόφαση της Εταιρείας HELLENIC SEAWAYS, να διακόψει την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Βορείων Σποράδων με τη Θεσσαλονίκη, αποσύροντας το ταχύπλοο FLYING CAT4 από το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες των νησιών μας. Αφενός μεν, προβλήματα στην απευθείας μετακίνηση του επιβατικού κοινού από και προς τη Θεσσαλονίκη, αφετέρου δε, προβλήματα στην τοπική οικονομία. Η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή συνδέει τα νησιά μας απευθείας με τη Θεσσαλονίκη και κατ’επέκταση με τη Βόρεια Ελλάδα, με το επιβατικό κοινό να μην ταλαιπωρείτε με ενδιάμεσους σταθμούς και περεταίρω οικονομική επιβάρυνση.

Γνωρίζετε επιπλέον ότι τα νησιά μας στηρίζονται αποκλειστικά στον τουρισμό και η εν λόγω σύνδεση ήταν ένα άνοιγμα προς τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, προκειμένου οι Βόρειες Σποράδες να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους επισκέπτες.
Η διακοπή αυτής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης θα είναι πραγματικά ένα καίριο οικονομικό πλήγμα για τα νησιά των Σποράδων, που εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση κάνουμε τιτάνιες προσπάθειες να τα στηρίξουμε και να επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν τους.

Σας ζητούμε να επανεξετάσετε την απόφαση της Εταιρείας και είμαστε στη διάθεσή σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε».

13 νέα ασθενοφόρα προϋπολογισμού 961.000 €πρόκειται να παραλάβει σύντομα το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας,καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του εν λόγω έργου. Το έργο είναι ενταγμένο στοΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020,στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» το έργο με τίτλο «Προμήθεια 10 Ασθενοφόρων 4x2, 1 Ασθενοφόρου 4xκαι 2 Κινητών Μονάδων γιατιςΑνάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό εκσυγχρονίζουμε τον στόλο του ΕΚΑΒ και δίνουμε τη δυνατότητα καλύτερης αντιμετώπισης και διακομιδής των έκτακτων περιστατικών. Το ΕΚΑΒ αποτελεί τον 1οκρίκο στην αλυσίδα από την έναρξη ενός συμβάντος, μέχρι την μεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Το χρονικό αυτό διάστημα, που μεσολαβεί, παίζει μεγάλο ρόλο στην διάσωση ενός ασθενή και εμείς ως Περιφέρεια επιθυμούμε την καλύτερη δυνατή παροχή δημόσιας υγείας».

Στην διάρκεια του συνόλου της φροντίδας του τραυματία – ασθενούς, η επείγουσα φροντίδα αποτελεί ένα μικρό χρονικό κομμάτι, όμως είναι το σημαντικότερο και αυτό που καθορίζει τις περισσότερες φορές την έκβαση της πορείας της υγείας του.
Παρόλο που το Ε.Κ.Α.Β. προσφέρει ικανοποιητικές υπηρεσίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, είναι επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του στόλου των ασθενοφόρων του λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου στόλου, καθώς ο χρόνος ανταπόκρισης και μετάβασης του ασθενοφόρου σε ένα επείγον περιστατικό είναι το κυριότερο μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.. Απώλεια έστω και λίγων δευτερολέπτων μπορεί να οδηγήσει σε μοιραία έκβαση ενός περιστατικού.

Συνεπώς, καθώς η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα αποτελεί τον πρώτο και ίσως σημαντικότερο κρίκο στην αλυσίδα επιβίωσης του τραυματία - ασθενή, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη αποτελεσματική φροντίδα και ελαχιστοποιώντας το χρόνο που απαιτείται για τη διακομιδή του πολυτραυματία – ασθενή σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, η ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες από το ΕΚΑΒ υπηρεσίες στους πολίτες της Θεσσαλίας.

Την διοικητική αποβολή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Μποτσιβάλης Α.Ε.» από τον κοινόχρηστο χώρο που έχει καταληφθεί με αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Αγριάς (ξενοδοχείο Valis), ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση, κάνοντας αποδεκτή την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Στην «βροχή» ερωτήσεων από συμβούλους της αντιπολίτευσης απάντησε η Διευθύντρια Πολεοδομίας κ. Τσοπουρίδου η οποία εξήγησε μεταξύ άλλων ότι στο ξενοδοχείο έγινε αυτοψία της Υπηρεσίας το 2013. Ωστόσο, δεν βεβαιώθηκαν πρόστιμα μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων. “Είναι έκταση που ανήκει στον Δήμο. Από την οικοδομική άδεια φαίνεται οτι το ξενοδοχείο πήρε ρεύμα το 2008 αλλά δεν ξέρω αν είχε τότε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές. Για άλλες ιδιοκτησίες που είναι στον δρόμο προς διάνοιξη, δεν διαπιστώθηκαν παράνομες αυθαίρετες κατασκευές», επισήμανε η κ. Τσοπουρίδου.

Ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του να προχωρήσει η διοικητική αποβολή, σύμφωνα με την εισήγηση, και να αποκατασταθεί η νομιμότητα, ενώ διερωτήθηκε αν θα έπρεπε να είχε κληθεί στο Συμβούλιο και ο ενδιαφερόμενος.

Η επικεφαλής της «Επιλογής Ευθύνης» Νατάσα Οικονόμου υπογράμμισε ότι η υπηρεσία έχει κινηθεί σωστά από το 2013 ως σήμερα και με τη σειρά της υπεραμύνθηκε της νομιμότητας. Ωστόσο, επισήμανε τις συνέπειες για τον Δήμο σε περίπτωση που υπάρχει εκκρεμοδικία και μελλοντικά ο ιδιοκτήτης δικαιωθεί. «Αν ο Δήμος προχωρήσει σε κατεδάφιση τι θα κάνει τότε; Θα να το ξαναχτίσει;», ρώτησε η κ. Οικονόμου.
Την άποψη ότι δεν υπάρχει εκκρεμοδικία εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Δ. Λιβογιάννης.

Υπέρ της διοικητικής αποβολής τάχθηκε επίσης ο Απ. Νάνος, ενώ από την κίνηση «Μαζί για τον Βόλο» ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Γαργάλας σημείωσε ότι πρέπει να τηρείται η ισονομία σε όλες τις περιπτώσεις, υπενθυμίζοντας ότι πριν από λίγο καιρό το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση για διοικητική αποβολή που αφορούσε το ΞΕΝΙΑ, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, όπως είπε.

Ο κ. Γαργάλας εκτίμησε, μάλιστα, ότι δεν είναι καθόλου τυχαίος ο χρόνος που προωθείται η διοικητική αποβολή για το Valis, αφήνοντας υπονοούμενα για την κόντρα στελεχών της δημοτικής αρχής με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου κ. Μποτσιβάλη, με φόντο το ποδόσφαιρο. Χαρακτηριστικά απέδωσε την πρωτοβουλία στην «φλόγα που έχει ανάψει μεταξύ θεσμικών και εξωθεσμικών παραγόντων με τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη ξενοδοχείου».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί καλύτερα το θέμα από τη Νομική Υπηρεσία και πρότεινε την αναβολή του, αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό. Κατόπιν τούτου ανακοίνωσε ότι ψηφίζει λευκό αν και δήλωσε θετικός στην τοποθέτηση της Υπηρεσίας.

Απαντώντας στην επισήμανση Γαργάλα για το Ξενία, ο δήμαρχος Θ. Θεοδώρου υποστήριξε ότι το θέμα είχε αποσυρθεί, καθώς η επιχείρηση μπήκε σε διαδικασία ρύθμισης, και κατηγόρησε τον Κ. Γαργάλα για προσπάθεια παραπληροφόρησης.

Εκτός από τον κ. Γαργάλα, λευκό ψήφισαν επίσης οι Ελένη Μεϊκοπούλου και Μ. Δραμητινός, ενώ την εισήγηση ενέκριναν όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Από την ψηφοφορία απείχε ο Ι. Λαίνας.

 

e-thessalia

Please publish modules in offcanvas position.