Πρόταση χρηματοδότησης 8,25 εκ. ευρώ από ΔΕΥΑΜΒ για τις ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές της από πυρκαγιές και πλημμύρες

By / ΤΟΠΙΚΑ / Sunday, 24 September 2023 13:35

 

 

 

 

 

 

Την υποβολή πρότασης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα 2.4 «πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ που συνεδρίασε την Παρασκευή εκτάκτως.Ειδικότερα, όπως αποφασίστηκε η ΔΕΥΑΜΒ θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης ύψους 8.250.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές της από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και πλημμύρες Ιουλίου–Σεπτεμβρίου 2023 (daniel).

Πρόκειται για την πρόσκληση από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «πρόγραμμα καταστροφών για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού» συνολικού προϋπολογισμού 78.160.000 ευρώ. Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων χιονοπτώσεων, παγετών κλπ.

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, η ΔΕΥΑΜΒ θα καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8,25 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του εξουσιοδότηση τον πρόεδρο για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης και για κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί.

Την Τρίτη η νέα συνεδρίαση
Tην Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου στις 11 το πρωί και θα υπάρξει ενημέρωση για τη θεομηνία ενώ θα προχωρήσει και σε τροποποίηση της απόφασή τους για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2023. To Δ.Σ. αναμένεται να προχωρήσει σε τροποποίηση προηγούμενης απόφασής του περί χρονικής παράτασης και ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης για τη «διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών». Έτσι αναμένεται να ακυρωθεί το σκέλος του δικαιώματος προαίρεσης και θα διατηρηθεί ως είχε ψηφιστεί το σκέλος της χρονικής παράτασης της σύμβασης έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Ακόμη, θα εγκριθούν οι όροι διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 400.000 kg υποχλωριώδους νατρίου με προϋπολογισμό 127.200 ευρώ με το ΦΠΑ ενώ θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες συντήρησης γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΜΒ σε οικονομικό φορέα έναντι του ποσού των 98.261 ευρώ.

Επίσης θα αναδειχθεί ανάδοχος για τον διαγωνισμό που αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης χώρου εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ με ποσό 26.175 ευρώ.

Μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού
Παράλληλα, ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αντλήσεων πόσιμου νερού, με συμβατικό ποσό 2.380.000 ευρώ καθώς η προσφορά του θα είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το έργο περιλαμβάνει:
-Την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης
-Την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής

Βελτιστοποίησης λειτουργίας
-Την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και
– Την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ.

Author

Lifevolos

Lifevolos

Login to post comments

Please publish modules in offcanvas position.