Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Βόλου

By / ΤΟΠΙΚΑ / Monday, 20 November 2023 11:21

 

 

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου σήμερα Δευτέρα 20 Νοεμβρίου.

Η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 18:00 για τη λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2022. (απόφαση 607/2023 Ο.Ε.)

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18:15 στο Δημαρχείο Βόλου,με 81 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών για φυσικά και νομικά πρόσωπα έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στον Δήμο Βόλου τον Σεπτέμβριο του 2023,  η ανάληψη υποχρέωσης από το Δήμο Βόλου της εξόφλησης οφειλής της πρώην δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου Καλλιτεχνικός Οργανισμός – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Κ.Ο. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), η έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς επίσης κι εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων αγροτεματίων και παραχωρήσεις.

Επίσης, το σώμα θα κληθεί να εγκρίνει προϋπολογισμούς κληροδοτημάτων, διαγραφή οφειλών,ενώ θα κληθεί να εγκρίνει τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.), τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.), τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.),, τον καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.), τον καθορισμό του δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων, ιαματικών ή μη υδάτων, για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.), τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.), τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.), τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.), τη διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν.Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.),, τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2024. (απόφαση Ο.Ε.),καθώς και τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε κοινωνικά ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες. (απόφαση 885/2022 Ο.Ε.)

Επίσης, αναμένετι να ληφθεί απόφαση έγκρισης σύναψης και όρων Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βόλου, της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και της ΓΓΤΤ στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και να γνωμοδοτήσει το σώμα για τις ΜΠΕ για την Αγχίαλο,την Αισωνία και το Σέσκλο.

Επίσης, θα ληφθούν αποφάσεις για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βόλου, για παραχωρήσεις σχολκών χώρων, για εγκρίσεις μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025, για εγκρίσεις μελετών κι ανακεφαλαιωτικών πινάκων,για εγκρίσεις παρατάσεις έργων για εγκρίσεις παρατάσεις έργων κ.α.

Author

Lifevolos

Lifevolos

Login to post comments

Please publish modules in offcanvas position.